Chris Baeken

UZ Brussel

Department of Psychiatry

Laarbeeklaan 101

1090 Brussel

Phone: +32-(0)2-476 33 01

E-mail: Chris.Baeken@uzbrussel.be

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-2074-2013

Centre for Neurosciences • Vrije Universiteit Brussels • ©2017 • www.c4n.be • info@c4n.be
Faculty of Medicine & Pharmacie • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel, BELGIUM • Tel: +32 (2) 477 64 10
Page generated in 0.0007 seconds.  •  Last update: 15 Oct 2015 13:02