Jan Versijpt

UZ Brussel

Department of Neurology

Laarbeeklaan 101

1090 Brussel

Phone: +32-(0)2-476 37 39

E-mail: Jan.Versijpt@uzbrussel.be

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/F-5531-2013

Centre for Neurosciences • Vrije Universiteit Brussels • ©2017 • www.c4n.be • info@c4n.be
Faculty of Medicine & Pharmacie • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel, BELGIUM • Tel: +32 (2) 477 64 10
Page generated in 0.0008 seconds.  •  Last update: 05 Nov 2015 14:15