Lies Van Cauwenbergh

Scientific coordinator C4N

Vrije Universiteit Brussel

Laarbeeklaan 103

1090 Brussel

Phone: +32-(0)485-97 58 07

E-mail: Lies.Van.Cauwenbergh@vub.ac.be

Centre for Neurosciences • Vrije Universiteit Brussels • ©2017 • www.c4n.be • info@c4n.be
Faculty of Medicine & Pharmacie • Laarbeeklaan 103 • 1090 Brussel, BELGIUM • Tel: +32 (2) 477 64 10
Page generated in 0.0008 seconds.  •  Last update: 15 Oct 2015 12:55